December 2011

Tri duetá

Choreografia Tri Duetá je súčasťou komponovaného večera Pražský komorní balet a hosté. Okrem Baletu Bratislava a Pražského komorného baletu sa v rámci tohto večera so svojou produkciou predstaví aj súbor DekkaDancers.

Komponovaný večer otvorí Pražský komorní Balet s novou choreografiou Hany Turečkovej Mono No Aware. Tanečné zoskupenie DekkaDancers uvedie úspešný titul Nevyřčené ticho od Tomáša Rychetského na hudbu Leoša Janáčka. Večer uzavrie Balet Bratislava s choreografiou Tri duetá inšpirovanou tvorbou poľského hudobného skladateľa Fryderyka Chopina. 

Melodika a tok Chopinovej hudby sa stali podkladom pre tri čisto pohybové kompozície, ktorých autorom je umelecký riaditeľ Baletu Bratislava Mário Radačovský. Jednotlivé duetá sa líšia formou, dynamikou, ale i emóciou. Hudba zvýrazňuje intimitu fyzického kontaktu muža a ženy, ktorý vytvára podstatu napätia jednotlivých duet.

Recenzie a ohlasy z tlače:

Choreografia
Mário Radačovský

Hudba
Fryderyk Chopin

Svetelný dizajn
Mário Radačovský, Jakub Sloup

Kostýmy
Mário Radačovský

Účinkujú
Klaudia Bittererová, Katarína Kaanová, Veronika Hollá, Dominik Vačok, Tamás Csizmadia, Mário Radačovský

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising