Marec 2012

Falling Angels

V kontraste s roztopašnými Šiestimi tancami je druhá Kyliánová kompozícia uvádzaná v rámci večera Czech In čisto pohybová. Falling Angels sú akýmsi fyzickým zhmotnením Reichovej frenetickej partitúry inšpirovanej africkou hudbou.

Jiřího Kyliána na Reichovej hudbe fascinovala jej rytmická štruktúra – najmä jeden štylistický nástroj, frázovanie. Frázovanie vytvára premenlivý základ,  na ktorom sa môže choreografia voľne rozvíjať.

Zatiaľ čo Kylián zvyčajne považuje hudbu za primárny zdroj inšpirácie pre svoje choreografie – jeho práca je vždy založená na už existujúcich hudobných štruktúrach – pri Reichovej skladbe Drumming cítil potrebu dať tancu absolútnu prioritu. Výsledkom je strhujúci opus pre osem tanečníc.

Falling Angels zobrazuje ženy, tanečnice, ich túžbu po dokonalosti a ich podľahnutie ženskému psyché v rôznych životných situáciách...

Dielo Falling Angels je súčasťou inscenácie CZECH IN.
Ďalšie choreografie uvádzené v rámci večera:
Jiří Kylián: Šesť tancov
Libor Vaculík: Slovanské dvojspevy
Petr Zuska, Národní divadlo Praha: 
Lyrická

Choreografia

Jiří Kylián

Hudba

Steve Reich

(Drumming; Part I)

Kostýmy

Joke Visser

Svetelný dizajn

Joop Caboort

Naštudovanie

Roslyn Anderson

Technická adaptácia

Kees Tjebbes

Svetová premiéra

23 Novembra 1989, AT&T Danstheater, Den Haag

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising