Marec 2012

Czech in: Kylián - Vaculík

Tanečný večer je zložený z kratších opusov významných českých choreografov - Jiřího Kyliána a Libora Vaculíka v interpretácii tanečníkov Baletu Bratislava. Špeciálnym hosťom bolo v marcových predstaveniach Národní divadlo Praha s choreografiou Petra Zusku.

Šesť tancov (Six dances) a Falling Angels sú dva tituly Jiřího Kyliána – vedúcej osobnosti Nederlands Dans Theater a medzinárodne uznávaného choreografa českého pôvodu, ktorého diela sú známe na celom svete. Prvé z nich prináša v tanci tak vzácny humor a situačnú komiku. V kontraste so Šiestimi tancami  je druhá kompozícia čisto pohybová. Falling Angels sú zhmotnením hudby amerického skladateľa Steva Reicha.

Ďalším choreografom, ktorý sa predstaví v rámci komponovaného večera, bude Libor Vaculík. Jeho Slovanské dvojspevy na hudbu Antonína Dvořáka budú mať v interpretácii tanečníkov súboru Balet Bratislava svoju slovenskú premiéru. 

Na predstaveniach v marci 2012 sa predstavilo Národní divadlo Praha s choreografiou Lyrická Petra Zusku. Choreograf svoj duet interpretoval osobne so Zuzanou Súsovou.

Recenzie a ohlasy z tlače:

Choreografia
Jiří Kylián

Libor Vaculík

Petr Zuska

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising