Balet Bratislava mení miesto svojho pôsobenia.

12.09.2011

Po dohode s predstaviteľmi Hlavného mesta Bratislava a Bratislavského informačného a kultúrneho strediska sa vedenie novovzniknutého bratislavského tanečného telesa rozhodlo uviesť svoju prvú premiéru v inom divadle. „Žiaľ, vzhľadom na súčasné technické zabezpečenie a ekonomický stav Mestského divadla P. O. Hviezdoslava nie je pre Balet Bratislava možné, aby sme svoje predstavenia odohrali v tomto divadle. Sme radi, že sme sa dohodli s Hlavným mestom Bratislava na pokračovaní spolupráce vo forme propagácie a mediálnej podpory našich predstavení“, vyhlásila výkonná riaditeľka Baletu Bratislava Miroslava Kovářová.

„Nové zistenia o aktuálnom stave finančného zabezpečenia Mestského divadla P. O. Hviezdoslava a vzhľadom na krátenie rozpočtu pre oblasť kultúry sme dospeli k vzájomnej dohode. Hlavné mesto Bratislava naďalej víta existenciu Baletu Bratislava a nevylučuje ďalšiu spoluprácu v budúcnosti,“ povedal o zmene plánov hovorca primátora Hl. mesta Bratislavy Ľubomír Andrassy. Hovorca primátora dodal, že slovenská metropola podporí vznikajúce tanečné teleso v jeho informačnej, marketingovej kampani. Novým pôsobiskom Baletu Bratislava sa stane Divadlo Nová scéna.

Premiéra prvého titulu Baletu Bratislava - Rómeo a Júlia sa uskutoční 11. a 12. novembra 2011 v Divadle Nová scéna. Nové termíny predstavení nájdete na našej internetovej stránke v sekcii Kalendár

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising