Výkonná riaditeľka

Mgr. Miroslava Kovářová, ArtD.

Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu múzických umení v odbore pedagogika tanca. Svoju tanečnú kariéru začínala ako tanečnica, pedagogička a choreografka v slovenských súboroch moderného tanca. Svoje vzdelanie si dopĺňala formou štipendijných pobytov v zahraničí (USA, Francúzsko, Nemecko).

V rokoch 1989 – 1991 pôsobila ako baletný majster v Slovenskom národnom divadle, potom ako tanečný pedagóg a choreograf na Novej scéne. Od roku 1993 pôsobí ako tanečný pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení. Pedagogicky pôsobila i v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Moldavsko, Fínsko, Poľsko, Nórsko). Ako choreografka spolupracovala s rôznymi divadlami – Slovenské národné divadlo, Nová scéna, Astorka – Korzo 90, Divadlo detí a mládeže Trnava, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – a so Slovenskou televíziou.

V rokoch 1996 – 2000 bola Miroslava Kovářová predsedníčkou Asociácie súčasného tanca, od roku 1997 je umeleckou a výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe a od roku 2000 predsedníčkou Asociácie Bratislava v pohybe. Je zástupkyňou Slovenska v medzinárodnej sieti pre súčasný tanec Aerowaves, v posledných rokoch sa popri umeleckej tvorbe aktívne venuje i organizácii a manažmentu mnohých projektov v oblasti súčasného tanca.

V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais® International Training Program Wien III.

V rokoch 2006 – 2010 bola šéfdramaturgičkou Baletu SND.

 

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising