Podporili nás

Členmi Klubu donorov Baletu Bratislava sa stali:

Priatelia Baletu Bratislava

  • PhDr. Mária Kocianová
  • Igor Urbančík 
  • Doc. Irena Pavlitová
  • Mária Dobročková


Patróni Baletu Bratislava

  • Mária Fuknová
© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising