Naša filozofia

Ľudia sa síce zdanlivo boja baletu, ale postupne ho objavujú a zisťujú, že je to úžasné umenie, ktoré ich obohacuje. Tanec má pre slovenskú spoločnosť obrovský potenciál, cez ktorý môžeme ukázať kto sme a tiež to, že sme spoločnosťou 21. storočia, spoločnosťou s bohatými tradíciami, ale aj so senzitivitou a schopnosťou ponúknuť cez tanec aktuálny pohľad na dnešok.

Vývoj, nielen umenia, je založený na prirodzenej konkurencii a konfrontácii rôznych prístupov a názorov širokej základne tvorcov. Čím viac priestoru prostredie ponúka pre vyjadrenie rôznych umeleckých vízií, tým väčšia je motivácia umelcov k tvorbe. Výsledkom je pestrejšia a kvalitnejšia ponuka umenia pre diváka. V tomto rámci dáva projekt Baletu Bratislava príležitosť pre zachovanie princípu plurality umeleckých vízií a konkurencie na profesionálnej tanečnej scéne na Slovensku.


Chceme a budeme rozosievať pozitívnu energiu, ktorá nakoniec zmení a zničí všetko negatívne v našom tanečnom umení. Jiří Kylián mi pred mojím nástupom do SND povedal: „Musí to byť fun a sranda, inak choď od toho.“

Želám sebe aj vám, aby sme spolu zažili jeden veľký obrovský FUN. Nebojte sa baletu!

Mário Radačovský

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising