Dominik Vačok

nar. 1991 

Dominik vyštudoval klasický tanec na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 2010. Počas štúdia sa zúčastnil tanečnej stáže Dance Art vo Viedni a stáži zameraných na klasický baletný repertoár  v Nemecku (2008, 2009).

V sezóne 2010 – 2011 bol členom Baletu SND. Pravidelne účinkoval v klasických baletoch Labutie jazero, Luskáčik, GiselleBajadéra, ale naštudoval i moderné a súčasné choreografie ako Ivan Hrozný, Popolvár, Everest, Made in Canada.

V roku 2010 získal 3. miesto v súťaží Nádej baletu.

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising