Arthur Abram

nar. 1989 

Arthur vyštudoval tanec na L’école Superieure de ballet contemporain de Montreal v Kanade. V štúdiu pokračoval s The Jeune Ballet du Québec, kde sa pripravoval na profesionálnu dráhu tanečníka do roku 2008. Tancoval tu choreografie autorov ako Helen Blacburn, Kristen Cere, François Chirpaz, Jean-louis Morin, Shawn Hounsell a iných. Počas štúdia získal dve štipendiá Geneviève Gérard Scholarship (2004) a Andrea Boardman Scholarship (2006).

Tri sezóny v rokoch 2008 – 2011 bol členom Baletu SND. Pravidelne účinkoval v klasických baletoch Labutie jazero, Luskáčik, Spiaca krásavica, Sylfida Eugen Onegin.

Svoj talent Arthur prejavil najmä pri interpretácii moderných choreografií choreografov ako Lukáš Timulák (Real Time), James Kudelka (Štyri ročné obdobia, 15 Heterosexuálnych Duet) a vo viacerých dielach Mária Radačovského  (Warhol, Bolero, Everest, Zmena, 68).

Zúčastnil sa zájazdov v Európe a Amerike, vrátane Mexika, Francúzska, Chile, Nemecka, Kanady a Slovenska.

 

© Copyright 2011 Balet Bratislava
Powered by TRIAD Advertising